Adatvédelmi Szabályzat

 

PREAMBULUM

Jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy rögzítse a https://kalandtar.hu weboldal üzemeltetője, a Kalandtár Events Kft. (Székhely: 7632 Pécs, Maléter Pál út 4.) által alkalmazott adatvédelmi-, adatkezelési elveket és politikát.

Minden üzletfelünk és munkavállalónk személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Ennek megfelelően kezelésük során folyamatosan gondoskodunk azok biztonságáról, cégünk az alkalmazandó törvényi szabályozásoknak és adatbiztonságnak megfelelően kezeli a személyes adatokat.

 

I. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET

Tartalmi érvényesség: a szabályozás meghatározza a személyekkel kapcsolatos adatok kezelését a cégen belül. Személyi érvényesség: ez a szabályozás érvényes a cégünk valamennyi dolgozójára, partnerére, ügyfelére és beszállítójára, valamint minden a cég üzleti tevékenységével kapcsolatba hozható személyre. Időbeli érvényesség: a szabályozás 2018. 05. 25-én lép hatályba és minimum elvként érvényes a személyes adatok kezelésében.

 

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Társaságunk személyes adatokat kezel a dolgozókról, partnerekről, ügyfelekről és beszállítókról azzal a céllal, hogy üzleti tevékenységet tudjon folytatni, és az ezzel összefüggésben álló törvényi, valamint szerződéses kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

A törvényi szabályozásokban előírt határidőkön túl, kizárólag addig tartjuk nyilván a személyes adatokat, amíg Ön ehhez hozzájárul.

A Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, AdWords Konverziókövetés, és Adwords Remarketinget használjuk.

AdWords Konverziókövetés, és AdWords remarketing beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

Google-Analytics:

 1. IP-címek: weboldalunk felkeresése esetén automatikusan tárolódnak el információk a webszerveren. Ilyen információ például a kereső típusa, az alkalmazott operációs rendszer, mely oldalról jutott el a weblapunkra, az IP-cím, az oldal felkeresésének időpontja és egyéb információk. Ezek az adatok a társaságunk szempontjából csak kódok és minden egyéb adatforrás nélkül nem lehet őket konkrét személyekhez hozzárendelni. Társaságunk nem elemzi ezeket az adatokat, amíg az oldal jogellenes használatáról nem szerez tudomást.
 2. Google-Analytics: jelen weboldal a „Google Analytics” szolgálatást használja, amely a Google Inc. által (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) nyújtott weboldal látogatottság elemző szolgáltatás. A Google Analytics úgynevezett „sütiket”, szöveg adatokat használ, amelyeket az Ön végfelhasználói eszközén tárol el. A „sütik” által gyűjtött információk a Google amerikai szerverére kerülnek, és ott tárolják azokat. Jelen weboldalon az IP-címek maszkolása működik. A felhasználó IP-címe EU-n belüli tagállamok és az európai gazdasági térség tagországaiban lerövidítésre kerül. A rövidítés által az IP-cím személyhez köthetősége megszűnik. A megbízásos adatfeldolgozási megállapodás keretében, amelyet a weboldal üzemeltetője a Google Inc.-vel kötött, a Google felhasználja ezeket az információkat, hogy segítségükkel a weboldal használatát elemezni tudja, a weboldal használatát illetően riportokat állítson össze, valamint, hogy további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatást tudjon az oldal üzemeltetőjének nyújtani. Önnek a kereső szoftver megfelelő beállításával lehetősége van, hogy eszközén a „sütik” tárolását megakadályozza. Nem tudjuk azonban garantálni, hogy weboldalunk minden funkcióját korlátozás nélkül el tudja érni, ha nem engedélyezi a „sütik” használatát a keresőjében.
  Továbbá a kereső-plugin segítségével megakadályozhatja, hogy a „sütik” által összegyűjtött információk (beleértve az Ön IP-címét is) a Google Inc.-nek elküldésre kerüljenek és a Google Inc. azokat feldolgozza.

  A következő linken juthat el a megfelelő Plugin-hoz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [tools.google.com]

  Ha a fenti linkre kattint, akkor egy úgy nevezett „Opt-Out-Cookie”-t tölt le. Az Ön keresője tehát alapvetően engedélyezi a sütik tárolását. Azonban a sütik rendszeres törléséhez minden alkalommal, amikor a weboldalt felkeresi, a linkre kattintás szükséges.

  Itt további információkat talál a Google Inc. adathasználatával kapcsolatosan: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de [support.google.com]

  c. Tájékoztatás a „sütikről“: Weboldal felkeresése esetén, az EU sütikről szóló irányelve értelmében, tájékoztatjuk Önt, hogy weboldalunk sütiket használ. A sütik szöveges adatok, amelyek weboldalunk felkeresése esetén, az Ön merevlemezére kerülnek.

  Megkülönböztetünk:
  • „Ideiglenes sütiket” – ezeket a típusú sütiket számítógépe vagy eszköze a kereső program beállításától függetlenül a keresés befejeztével automatikusan törli.
  • „Állandó sütiket“, amelyek hosszabb időre tárolódnak és a keresés végeztével is megmaradnak. Azért hogy a sütikre való figyelmeztetés az engedélyezés után ne jelenjen meg minden alkalommal, amikor weboldalunkat felkeresi, úgynevezett „állandó sütik“ kerülnek elhelyezésre a gépén „cb-enabled“, amelyek 365 napig maradnak a gépén. Weboldalunkon úgynevezett „ideiglenes sütiket“ használunk, hogy az oldal használatát megkönnyítsük az Ön számára, illetve hogy a weboldal alapvető funkcióit biztosítani tudjuk. Ezek a sütik nem hívnak le a merevlemezén Önről tárolt személyes információkat és nem károsítják az Ön PC-jét vagy adatait. A legtöbb kereső szoftver úgy van beállítva, hogy automatikusan engedélyezi a sütiket. Ön kikapcsolhatja a sütik tárolását, vagy a keresőjét beállíthatja úgy, hogy az jelezze, ha sütik kerülnek a gépére. Ön bármikor törölheti a számítógépén már eltárolt sütiket. Ennek módja a kereső szoftvertől függően más, kérem ellenőrizze a kereső használati leírásában (a kereső szoftver menüjében a „segítség” pont alatt).


Google AdWords konverziókövetés:

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Google AdWords Remarketing:

A Google AdWords remarketing révén olyan technológiát használunk, amely lehetővé teszi, hogy olyan felhasználókat érjünk el, akik korábban más látogatott weboldalakon – beleértve a partnereinkkel együttműködő szervezetekhez tartozó weboldalakat is – keresztül jutottak el a weboldalunkra.

 

III. AZ ADATFELDOLGOZÁS JOGALAPJA

Az EU-ban érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelően a személyes adatok feldolgozáshoz jogalap szükséges. A mindenkor alkalmazandó jogalap attól függ, hogy mely célból kerülnek az adatok feldolgozásra: Néhány esetben az Ön hozzájárulása is szükséges az adat nyilvántartásához és feldolgozásához. Ammenyiben Ön a hozzájárulását adja, azt később bármikor visszavonhatja. Kérjük, ügyeljen rá, hogy hozzájárulásának visszavonása nincs hatással a már megtörtént adatfeldolgozásokra. Más esetekben a személyes adatok feldolgozása adott esetben akár szükséges is lehet ahhoz, hogy az érvényes törvényi határozatokat és előírásokat be tudjuk tartani illetve, hogy egy Önt érintő szerződésnek meg tudjunk felelni. Más esetekben előfordulhat az is, hogy jogos érdekből történik meg az Ön személyes adatainak feldolgozása, hogy Önt szolgáltatásainkról tudjuk tájékoztatni.

 

IV. SZEMÉLYEKHEZ KÖTHETŐ ADATOK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI:

A személyekhez köthető adatok kezelése a társaságunknál szigorú alapelveken nyugszik, amelyek az adatok védelmét és biztonságát, valamint az érintettek jogait a legfontosabb értéknek tekintik.

Jogszerűség és átláthatóság: Az adatfeldolgozás jogszerűen történik, kölcsönös bizalmon alapulva. Az érintett személy az adatai felvételénél tájékoztatást kap azok felhasználásáról.

Adatok rendeltetése: az adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokra használjuk és kezeljük.

Adatminimalizálás: csak olyan adatokat tartunk nyilván és dolgozunk fel, amelyek az adott célhoz feltétlenül szükségesek. Amennyiben az adatrögzítés célja ezt lehetővé teszi és a felhasználás megfelelő, csak névtelen adatokat dolgozunk fel.

Tárolási korlátozások és törlés: személyekkel kapcsolatos adatokat törlünk, amint azok elérték eredti céljukat, és a megőrzési határidőre vonatkozó törvényi szabályozás nem akadályozza a törlésüket. Ha vannak az adatok megőrzése mellett szóló érvek, úgy az adatokat mindaddig megőrizzük, amíg a fennálló érvek jogilag tisztázásra kerülnek.

Adatbiztonság: a személyes adatok az adattitok védelme alá esnek. Az adatokat bizalmasan kell kezelni, megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel védeni kell azokat a jogtalan hozzáférésektől, jogszerűtlen kezelésektől vagy adattovábbításoktól, adatvesztéstől és rongálásoktól.

Tartalmi helyesség: személyes adatokat pontosan, hiánytalanul és mindig aktualizáltan kell nyilvántartani. Régi, helytelen vagy hiányos adatok korrigálására megfelelő intézkedések történnek.

 

V. ADATÁTADÁS

A személyes adatok átadása a társaságunkon kívüli címzettek részére, valamint az unión kívüli országok részére, csak az érvényes törvényeknek megfelelő keretek között történhet, a legmagasabb bizalmasság és adatbiztonság mellett. Nem értékesítünk és nem adunk bérbe harmadik fél számára adatokat, hogy azokat harmadik fél saját marketing céljaira felhasználja. Személyes adatokat a társaságon belüli címzettekhez a törvényi előírásoknak megfelelően és a cégcsoport egyszerűsített igazgatási tevékenységének megfelelően továbbítunk. Az adatátadás ebben az esetben is kizárólag csak a törvényi előírásoknak megfelelően történhet. Az általános adatvédelmi rendelet 13. cikkelyének 1-es bekezdése szerint az alábbi kategóriákba sorolható címzetteknek küldhető adat:

 • Alvállalkozók, fővállalkozók, beszállítók;
 • Megbízott adatfeldolgozók, amennyiben ezek az adatok a mindenkori teljesítésükhöz szükségesek;
 • Hivatalok, közszervek és intézmények;
 • Közjegyzők, jogi és adótanácsadók, követeléskezelők, valamint jogi igényeket érvényesítő, jogot gyakorló vagy megvédő szakértők;
 • Könyvvizsgáló társaságok a számviteli kötelezettségeknek való megfelelés érdekében;
 • Biztosító társaságok;
 • Hitel- és pénzintézetek vagy hasonló szervezetek;
 • Jogi igényeket érvényesítő, jogot gyakorló vagy megvédő bíróságok;
 • Békéltető testület.

 

VI. ADATTITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Társaságunk minden munkavállalója és a szerződéses partnerek munkavállalói titoktartásra kötelezettek. Rendszeresen oktatást kapnak a személyes adatok kezelését és egyéb kritikus információk kezelését illetően.

 

VII. ADATBIZTONSÁG

Az adatok bizalmasságának védelme, elérhetősége és integritása fontos feladat társaságon belül. Ez egyaránt érvényes az üzleti titkokra, ügyféladatokra, személyes adatokra és más kritikus információkra. Ezeket a célokat biztonságtechnikai és szervezési intézkedések szolgálják, illetve a nemzetközileg elismert tapasztalatoknak, valamint biztonsági standardoknak megfelelő fejlesztések történnek.

 

VIII. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az EU-s adatvédelmi törvény 37-e cikkelyének 1. bekezdése szerint társaságunknál nem szükséges adatvédelmi tisztviselő kijelölése.

 

IX. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Minden érintett személynek, akinek az adatait a társaság kezeli, lehetősége van bármikor saját jogára hivatkozni és ezeket a társaságunkkal szemben érvényesíteni. Az érintettségi jogok érvényesítése céljából bármikor írhat e-mail-t az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett személyek bármikor kérhetnek arról tájékoztatást, hogy mely személyes adatokat dolgozzák fel és mely célt szolgálja ez az adatfeldolgozás.

Helyesbítési jog: az érintett személyeknek joga van személyes adatainak haladéktalan helyesbítését kérni.

Hozzáférési jog: az érintett személyeknek joga van korlátozni az adatfeldolgozást, ha az őket érintő adatok helyessége vitatható, a feldolgozás jogtalan, az adatok a feldolgozáshoz hosszan nem szükségesek vagy az érintett személyek a feldolgozást ellenzik.

Visszavonás: az érintett személyeknek joguk van bármikor visszavonni hozzájárulásukat, hogy adataik feldolgozásra kerüljenek.

Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett személyeknek joga van ahhoz, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat, amelyeket a rendelkezésére bocsájtottak, egy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják. Joguk van ezen kívül, hogy ezen adatokat egy másik felelős személynek továbbítsák, ha az technikailag megoldható. A továbbíthatóság csak a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket automatikus eljárással fel lehet dolgozni.

Törlés - Az elfeledtetéshez való jog: az érintett személyeknek joga van az őt érintő személyes adatok törlését haladéktalanul kérni, ha az adatkezelés jogalapja nincs meg vagy már nem áll fenn, ha az adatkezelés visszautasítható, az adatkezelés jogszerűtlen és törvényileg szabályozott adatmegőrzési határidő a törlést nem akadályozza. Az adatbiztonság az érintettek jogait tekintve is nagy hangsúlyt kap, az érintett jogai csak a személyes érintettségük kétségtelen beazonosíthatósága után érvényesíthetők.

 

X. FOLYAMATOS ELLENŐRZÉS ÉS JAVÍTÁS

A minőség és a folyamatok azonnali javítása nagyon fontos számunkra. Az adatvédelmi szabályozás irányelveinek betartását, valamint az érvényes törvényi szabályozások, az adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések hatékonyságát ezekkel a folyamatokkal mérjük és javítjuk azért, hogy az adatvédelmi intézkedések optimális folyamatát biztosítani tudjuk.

 

XI. HATÓSÁGOK ÉS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYHELYEK

A fentieken kívül továbbá az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 • Európai Unió 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet 
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

Vissza