Csapatépítő tréning

Az outdoor tréningeket elsősorban csapatépítésre ajánljuk, de párosulhat mellé problémamegoldás, belső kommunikáció építés is.
Az outdoor tréningek is cégre, és egyénre szabottak. Ugyanúgy igény szerint felmérés, és személyes interjúk előzik meg. Ezek után történik meg közösen a megrendelővel a célkitűzések meghatározása, a tréning "célcsoportra szabása".
Minden tréningben megtalálhatóak a konfliktuskezelő, kommunikációs és motivációt erősítő tréning elemei. Azt, hogy ezek a blokkok milyen arányban szerepelnek a programban, mindig az adott célcsoport jellemzői, összetétele határozza meg.
A megszokottól eltérő környezet, és feladatok segítik a tréning céljának elérését, a program egyaránt hasznos a csapat és a résztvevők egyéni fejlesztésére.
Minden egyes programnak meghatározott forgatókönyve van, ezt a csoportvezető a csoport igényeinek megfelelően megváltoztathatja. A programokra jellemző, hogy bizonyos pontokon két vagy több irányban folytathatóak.

A csoportban végzett munkának számtalan előnye van. Elsősorban biztonságot ad a résztvevőknek, amely nem csak a támogatás miatt alakul ki, hanem azért is, mert a tréner és a társak el akarják fogadni őket. A csoportban résztvevők összetartozás érzését élik meg, és ebből következik a közös munka szociális értéke is.
Az outdoor csapatépítő tréningjeinket tapasztalt trénereinkkel, és a kalandtár lelkes csapatával valósítjuk meg.

Kérje célcsoportjára szabott ajánlatunkat elérhetőségeinken!

Csapatépítő tréning


Felépítés, tréningblokkok

Csoportos és egyéni erőforrásokat feltáró, motivációt erősítő tréningblokk

A tréningben e rész során elsősorban azoknak a képességeknek, készségeknek a feltárása és számbavétele történik, amelyeket a résztvevők bármilyen munkafeladatban hasznosítani tudnak.
Ezek a:

  • problémamegoldó képesség
  • kommunikáció minősége
  • kooperáció képessége
  • felelősségvállalás
  • konfliktuskezelési módok
  • önállóság
  • csapatmunka


A különböző képességek feltárásán nem izoláltan, hanem egymással összefüggésben, komplex módon történik. Az élményszintű feladatmegoldás mellett nagy hangsúlyt kap az önértékelés erősítése és a feladatmegoldáshoz kapcsolódó önálló vélemény-nyilvánítás, az önismeret, a tervezés és problémamegoldás, a döntéshozatal.
Cél:

  • a jó csoportlégkör meglapozása, elfogadó bizalmas légkör megteremtésével
  • a résztvevők rugalmasabban tudjanak bánni saját képességeikkel, készségeikkel
  • a munkamotiváció erősítése, távlatos önáló értéktudat megszilárdításával


Konfliktuskezelő tréningblokk

A problémák és nézeteltérések mindennapi részesei életünknek, viszont ha tisztában vagyunk a konfliktusok kialakulásának és kezelésének szabályaival, akkor az esetek nagy részében elkerülhetjük, hogy a nézeteltérés konfliktussá érjen.
Célunk, a résztvevők számára olyan személyekre lebontott, egyéni kommunikációs stratégiák kidolgozása, amely figyelembe veszi az egyén erősségeit, sajátos konfliktuskezelő, meggyőzési technikáit, hiszen csak a személyiségünkhöz illeszkedő viselkedés, kommunikációs stratégia lehet igazán sikeres.
A magas szintű, a környezethez és a kommunikátor személyiségéhez egyaránt alkalmazkodó kommunikációnak egészségmegőrző, mentálhigiénés jelentősége is van. Csak így kerülhető, hogy a csapat tagok későbbi munkájuk során úgymond frusztrálódjanak, lelkileg elhasználódjanak.
A konfliktuskezelés fő jellegzetessége, hogy a résztvevők intenzív , saját élményű programban vesznek részt.


Kommunikációs tréningblokk

A cégek szervezetében, hosszútávú sikereiben fontos szerepet kap a belső kommunikáció, az egyes döntéshozói szintek közötti zökkenőmentes, irányított információáramlás.
E tréningblokkban a célirányos tevékenység segítségével a csoport résztvevői gyakorlati készségeket alakítanak ki és sajátítanak el a kommunikáció témakörében.
Eredményeképpen javul a résztvevők kommunikációs készsége, nagyobb önbizalomra tesznek szert.


Ez a csapatépítő forma intenzív, dinamikus és élménydús!

Érdeklődjön elérhetőségeinken!

Vagy nézzen körül programtárunkban, és válasszon csapatépítő programjaink közül!

Vissza