Rendezvény egészségügyi biztosítása

partnertalálkozó, ügyfélparti

Megszervezzük rendezvények, sportesemények, fesztiválok, koncertek egészségügyi biztosítását mozgóőrség, gyalogőrség, orvosi ügyelet formájában a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően (5/2006 (II. 7.) EüM. rendelet).

Az egészségügyi biztosítást megfelelő technikai eszközökkel, kiváló szakmai háttérrel, gyakorlattal rendelkező mentőorvosok, mentőtisztek, mentőápolók és mentőgépkocsi-vezetők végzik.

Az esetkocsi általános felszerelése: EKG, defibrillátor, lélegeztetés és légút-biztosítás eszközei, speciális égési kötszerek, vákuummatrac, gerinchordágy, leszívó-pumpa.
A mentőgépkocsiban minden egyéb olyan mentési eszköz, gyógyszer, kötszer és törésrögzítő, illetve az újraélesztéshez szükséges orvosi felszerelés is rendelkezésre áll, amely egyszerre akár több beteg ellátásához is elegendő.
Az előírt egészségügyi felszerelés, gépjárműpark a rendezvény jellege szerint speciális eszközökkel is bővíthető (pl: kimentő mellény, vízből mentő hordágy, gyógyszerek stb.).

Rendezvényére kérjen ajánlatot elérhetőségeinken!

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet A mentésről:
Rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja

1. Gyalogőrség
1.1. Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél mentőgépjármű igénybevétele nélkül történik a rendezvény részvevőinek egészségügyi biztosítása.
1.2. Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevők száma 500-1000 fő között van, kivéve a 2.6.1. alpont szerinti esetet. Ezen létszám feletti résztvevő esetén mozgóőrség biztosítása szükséges.
1.3. Az ellátást mentőápoló, mentőtiszt, (mentő)orvos, oxyológus szakorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.
1.4. A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas (állandó vagy ideiglenes) helyiséget fektetési lehetőséggel. Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről, amelynek összetételét az OMSZ szakmai útmutatóban határozza meg.

2. Mozgóőrség
2.1. Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél a mentési készenlét végzése e rendelet szerint meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel, továbbá meghatározott helyszínen és ideig történik. Mentési készenlét alatt értendő a várható oxyológiai ellátás helyszínén az orvosi, a mentőtiszti, illetve a mentőápolói szintű ellátás biztosítása.
2.2. Mozgóőrséget mentési tevékenységet végző szervezet láthat el.
2.3. A mozgóőrségen a 2.4. pont a)-h) alpontjaiban felsorolt mentőgépjárművek közül a várható oxyológiai ellátás szintjének megfelelőt kell biztosítani, figyelembe véve a 2.6. pontban foglaltakat.
2.4. A mozgóőrség által végzett egészségügyi biztosítás ellátható:
a) mentőgépkocsival,
b) kiemelt mentőgépkocsival,
c) esetkocsival,
d) rohamkocsival,
e) gyermekmentő-rohamkocsival,
f) légi mentőjárművel,
g) mentőorvosi gépkocsival,
h) mentő-motorkerékpárral, illetve
i) oxyológiai ambulanciával.
Az oxyológiai ambulancia:
ia) a rendezvényen egészségügyi ellátásra szoruló személyek vizsgálatára és megfigyelésére alkalmas, szükség esetén a halott(ak) elkülönítését szolgáló helyiség(ek)ből áll,
ib) a felszereltsége az oxyológiai ellátáshoz szükséges eszközöket és műszereket tartalmazza, ideértve a higiénés feltételek biztosítását is,
ic) vezetője oxyológus szakorvos vagy gyakorlott mentőorvos, személyi állománya orvos(ok)ból, mentőtiszt(ek)ből, mentőápolókból és kisegítő személyzetből áll.
2.5. A mozgóőrség vezető orvosa URH-, illetve telefonkapcsolatot tart a területileg illetékes Irányító Csoporttal.
2.6. A mozgóőrség egészségügyi biztosításának szintjei:
2.6.1. Kisebb létszámú (1000 fő alatti) rendezvény esetén mozgóőrség akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve külön jogszabály a (sport)esemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.
2.6.2. 1001-5000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi szükséges.
2.6.3. 5001-10 000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.
2.6.4. 10 001-50 000 fő részvétele esetén legalább egy rohamkocsi, egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.
2.6.5. 50 000-200 000 fő közötti létszámú rendezvény esetén, minden megkezdett 50 000 főnként további egy-egy eset- és egy-egy mentőgépkocsi, valamint 100 000 főnként további egy rohamkocsi szükséges.
2.6.6. 200 000 feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 főnként további egy-egy roham- és egy-egy esetkocsi, valamint két mentőgépkocsi szükséges. Ebben az esetben az egyik rohamkocsi mentőorvosi gépkocsival helyettesíthető.
2.6.7. 50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxyológiai ambulancia biztosítása szükséges.
2.6.8.
2.6.9. Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén - a fokozott veszélyforrásra figyelemmel - egy mentőhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, mentőgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi intézmény 20 percen belül földi mentőjárművel nem érhető el.
2.6.10. A rendezvény szervezője a helyszín biztosításában résztvevőkkel történő folyamatos kapcsolattartás érdekében - a szervezők közül - felelős vezetőt jelöl ki.

3. Rendezvényen ellátott beteg elszállítása
Amennyiben az 1-2. pontban foglaltak szerint ellátott beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas, legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett oxyológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, az OMSZ igazolt többletköltségét az egészségügyi biztosítást végző szervezet köteles az OMSZ számára megtéríteni."

Kérje egészségügyi biztosításra vonatkozó ajánlatunkat, vagy rendezvényszervezői szolgáltatásunkat elérhetőségeinken!

Nézzen körül programtárunkban, és válasszon céges rendezvényre ajánlott programjaink közül is!

Vissza